081-315-3408, 086-368-8179 pufoam@gmail.com

บทความดีๆ คัดสรรมาเพื่อคุณ

วิธีเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน

วิธีเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนโดยสังเกตจากค่า K (ค่าการนำความร้อน) และค่า R (ค่าการต้านทานความร้อน) เพื่อวิเคราะห์จัดอันดับ ฉนวนกันความร้อนอะไรจะดีสุด?

พี.ยู.โฟม คืออะไร?

พี.ยู.โฟม เป็น สารเคมีที่มีลักษณะโพลิเมอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ เฟล็กซิเบิลโฟม (ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์) และริจิดโฟม (ใช้ทำฉนวนกันความร้อน)

พ่น พี.ยู.โฟม ดีไหม? ดียังไง?

คุณสมบัติทางกายภาพของ พี.ยู.โฟม ค่าความเป็นฉนวน ค่าการต้านทานความร้อน ความหนาแน่น น้ำหนัก การกันเสียง การกันน้ำ และการนำไปใช้งานจริง

error: บริษัท พี.ยู.โฟม อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง ขอสงวนลิขสิทธิ์